Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek, akceptujete můj autorský přístup, fotografický styl a autorská práva.

Objednávky přijímám telefonicky, emailem nebo přes facebookovou komunikaci, vždy vyžaduji potvrzení termínu a hodiny písemně.

Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně jednoho týdne před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu.

Termín fotografování je možné zrušit, zaplacená záloha však propadá.

V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí se focení přesouvá na nejbližší volný termín.

CENA ZA FOCENÍ

Řídí se aktuálním ceníkem v den objednávky.

Po potvrzení objednávky je nutné uhradit do jednoho týdne zálohu dle sjednané výše.

Focení lze uhradit hotově nebo převodem na účet.

Splatnost se odvíjí od vystavené faktury, kterou obdržíte po ukončeném focení.

Standardně udávám splatnost faktur jeden týden.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu. Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Fotografie vybírá fotograf.

DODACÍ LHŮTA

Doba dodání fotografií je 2-8 týdnů od focení. Tato lhůta se může z důvodu nemoci či dovolené prodloužit.

Dodací lhůta započíná dnem uhrazení faktury a obdržením platby.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

Úprava fotografií je čistě na vyhodnocení fotografa, případně na dohodě fotografa s klientem. Veškeré odevzdané fotografie jsou upravené (ořez, kontrast, jas, barevné tónování apod.) dle mého stylu. Výběr barevného či černobílého provedení fotografie je na mém uvážení. Rozsáhlé retuše, jako např. odstranění vrásek, změnu tělesných proporcí, odstranění předmětu na fotce jsou dle mého uvážení, případně dle dohody s klientem. Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu. Neupravené fotografie neposkytuji! Po odevzdání práce klientovi jsou dodatečné retuše na fotce za příplatek.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat např. použití barevných filtrů na instagramu, zasahovat do vzhledu fotografií, ani je poskytovat k dalším úpravám třetím stranám. Také není dovoleno po takovém to zásahu zveřejňovat tyto fotografie jako dílo autora.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Veškeré fotografie archivuji z kapacitních důvodů maximálně 4 měsíce od jejich pořízení.

REKLAMACE

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem, oblečením a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci. Každý zákazník má k dispozici portfolio fotografií v Galerii k náhlédnutí.

DALŠÍ INFORMACE

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích, na svých webových stránkách, příp. dalších propagačních materiálech. Pokud si nepřejete, aby Vaše fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom předem informovat písemně na email. Pokud tak neučiníte, bere se to jako Váš souhlas se zveřejněním.